Mazgal Baca Yükseltme - Ankara Asfalt
Address Konutkent Mahallesi 3028 Cadde A Blok K: 13 No: 104, 06510 Çankaya/Ankara
Mazgal Baca Yükseltme

Mazgal baca yükseltme baca ve ızgaraların asfalt kotuna yükselmesi, montaj işlemi, bakımı ve asfalt ile sıkıştırılması işlemlerini kapsamaktadır. Ankara asfalt geleceğin tehdidi olan arıtma çamurları ve atık suların içerisindeki hastalığa neden olan organizma, kirletici ve atık su arıtma tesislerindeki prosesler için kullanılan kimyasallar gibi arıtma çamurlarını dönüştürmektedir.

Arıtma çamurlarının içerisinde zararlı maddeler bulunmaktadır. Bu kapsamda mazgal baca yükseltme işlemi yapan firmalar bu sorunun çözümü için değerli müşterilerinin işini kolaylaştırmaktadır. Gün geçtikçe biriken çamurdan dolayı bu çamurun depolanması gereken alan da artmaktadır. Dolayısıyla çamurun bertaraf edilmesi de oldukça önemlidir. Türkiye’de yer alan arıtma tesisi kapasitesi göz önünde bulundurulduğu zaman bu tesislerinde her gün yaklaşık 10000 ton arıtma çamuru çıkmaktadır.

Mazgal Baca Yükseltme Nasıl Yapılır?

Mazgal baca yükseltme işleminde öncelikle reaktör adı verilen yakma ünitesi patentinin iç tasarımdan dolayı zehirli ve uçucu gazlar bir alev çemberinde 1800 santigrat derece sıcaklıkla hapsedilmektedir. Normal şartlarda 900 santigrat derecesinde yanmaya başlatan bu gazlar yakıtla birlikte yakılıp kül haline getirilmektedir. Yakıt uçucu gazlarla beraber yandığı zaman tam yanma işlemi gerçekleşmektedir. Böylelikle %97 yakma verimine ulaşılabilmektedir. Yüksek yakma verimiyle mevcut teknolojilerden iki kat daha çok ısı transferi yapılmaktadır. Ayrıca aynı enerjinin elde edilebilmesi için gerekli olan yakıt kullanımı %70 oranında düşüş yaşamaktadır.

Bu sistem reaktör çıkışında elde edilmekte olan 900 santigrat derece sıcaklık kurutmasında kullanılmaktadır. Sonrasında bacadan 72 santigrat derece şeklinde çıkmaktadır. Bu durum %95 ve üzerinde sistem verimine tekabül etmektedir. Bu kapsamda bertaraf, enerji tüketimi ve fazladan yakıt ihtiyacına gerek duyulmamaktadır. Sistem enerji ihtiyacını kapasitesinin oranında kurutarak 13500 kilo kaloriye sahip çamurun %10 gibi miktarıyla karşılamaktadır. İhtiyaç fazlası ise kalifirik değeri yüksektir. Kuru çamur da tekli içinde yakılmaktadır. Böylelikle yüksek kapasiteye sahip olan ısıl enerjiye dönüştürülmektedir. Mazgal baca yükseltmesi de buhar elektrik sıcaklık formunda kullanılmak üzere sunulmaktadır. Bu doğrultuda istenirse kurutulan çamur yakıt için çimento fabrikasına da verilebilmektedir. Dahası ihtiyaç fazla olan kuru çamur sistemde bulunan ve kullanıcı kapasitesine bağlı belirlenen silolarda depo edilmektedir. Tüm bu özellikler nedeniyle arıtma çamurları enerjiye dönüştürülmektedir. Mazgal baca yükseltme ile %100 bertaraf sağlanmaktadır.