Ankara Asfalt Plenti - Ankara Asfalt
Address Konutkent Mahallesi 3028 Cadde A Blok K: 13 No: 104, 06510 Çankaya/Ankara
Ankara Asfalt Plenti

Ankara asfalt plenti agrega, bitüm ve diğer katkı maddelerinin bir karışımı olan asfaltı üretmek için kullanılan bir tesistir. Asfalt genellikle yol yapımının yanı sıra çatı kaplama ve su yalıtımı gibi diğer uygulamalar için de kullanılmaktadır.

Ankara Asfalt Plenti Bölmeleri

Ankara asfalt plenti tipik olarak aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır:

Soğuk Besleme Kutuları: Bunlar asfaltın ana bileşenleri olan agregaları depolamak ve ölçmek için kullanılmaktadır. Agregalar, asfalt karışımında farklı tip ve boyutlarda agrega kullanılmasına izin vermek için birden fazla kutuda depolanmaktadır.

Kurutma Tamburu: Agregalar daha sonrasında nemden arındırılmak için agregaları ısıtan ve kurutan kurutma tamburuna konmaktadır. Kurutma tamburu tipik olarak doğal gaz ya da akaryakıt kullanan bir brülör tarafından ısıtılmaktadır.

Sıcak Agrega Haznesi: Kurutulan agregalar daha sonrasında bitümle karıştırılmadan önce agregaları depolamak ve ölçmek için kullanılan bir sıcak agrega kutusuna aktarılmaktadır.

Bitüm Depolama Tankı: Bitüm asfaltta bağlayıcı olarak kullanılan kalın ve siyah bir sıvıdır. Dahası bitüm ısıtmalı bir depolama tankında depolanmakta ve gerektiğinde karıştırma tamburuna pompalanmaktadır.

Karıştırma Tamburu: Karıştırma tamburu asfaltı oluşturmak için agregaların ve bitümün birlikte karıştırıldığı yerdir. Karıştırma tamburu, asfalt karışımının sıcaklığını korumak için tipik olarak bir brülör tarafından ısıtılmaktadır.

Kontrol Sistemi: Asfalt plentinde malzeme akışını ve çeşitli bileşenlerin sıcaklığını kontrol eden bilgisayarlı sistem vardır. Ankara asfalt plenti bu kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

Asfalt Plentleri Nasıl Çalışır?

Asfalt plentinde asfalt üretme süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

Agregalar soğuk besleme kutularında depolanmakta ve kurutma tamburuna ölçülü olarak gönderilmektedir.

Agregalar kurutma tamburunda ısıtılmakta ve kurutulmaktadır.

Kurutulan agregalar sıcak agrega haznesine aktarılmaktadır.

Bitüm, depolama tankından karıştırma tamburuna pompalanmaktadır.

Agregalar ve bitüm asfalt karışımını oluşturmak için karıştırma tamburunda birlikte karıştırılmaktadır.

Asfalt karışımı karıştırma tamburundan bir kamyona ya da depolama silosuna boşaltılmaktadır.

Asfalt plenti yol yapımında ve diğer uygulamalarda kullanılan asfaltın üretilmesi için gereklidir. Bir asfalt plentinde asfalt üretme süreci, agregaların ısıtılmasını ve kurutulmasını, bitümle karıştırılmasını ve ardından asfalt karışımının kullanım için boşaltılmasını içermektedir. Bir Ankara asfalt plenti farklı bileşenler, yüksek kaliteli asfalt üretimi için güvenilir ve verimli bir süreç oluşturmak üzere birlikte çalışmaktadır.